Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 25 november 2013

ARTIK+ wordt per 1 januari 2014 vervangen door Groenekennis

Per 1 januari 2014 wordt ARTIK+ vervangen door Groenekennis, Informatie voor professionals in voedsel en groen.
De collectie ARTIK+ blijft vindbaar in het zoekresultaat van Groenekennis.

Pas uw favoriete links alvast aan en voeg Groenekennis toe als favoriet.

Groenekennis, Informatie voor professionals in voedsel en groen
http://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis

donderdag 23 september 2010

Volg het nieuws over Groen nu via Groen Kennisnet!

22 juni is het vernieuwde www.groenkennisnet.nl gelanceerd. De nieuwsberichten die tot nu toe werden verstuurd via de Groen-blog zijn nu te vinden op

http://www.groenkennisnet.nl/tuinenlandschap/Pages/default.aspx. Er is ook een themasite voor Natuurbeheer ingericht. Het overzicht van alle thema's binnen Groen Kennisnet staat hier.

Samen met de COP Groene ruimte wordt bekeken of we via Groen Kennisnet een gezamenlijke nieuwsbrief voor Groen gaan opzetten. U kunt zich via deze link alvast abonneren op de Nieuwsbrief Groen Kennisnet.

Neem voor meer informatie contact op met het volgende e-mailadres: info@groenkennisnet.nl

Als er een nieuwe nieuwsbrief komt zullen we alle abonnees van de Groen-blog toevoegen aan het adressenbestand.
De nieuwsberichten over Groen op Groen Kennisnet zijn ook al te volgen via rss via de feed:

http://feeds.feedburner.com/GroenKennisnetNieuwsTuinenlandschap

Neem voor meer informatie contact op met info@groenkennisnet.nl

woensdag 26 mei 2010

Groen Kennisnet vernieuwd!

Vanaf dinsdag 25 mei is het vernieuwde www.groenkennisnet.nl in de lucht. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om deze nieuwe site te bouwen en te vullen. Het hart van de site is een krachtige zoekengine (Lucene SOLR) die onder andere Artik+ full text toegankelijk maakt. De belangrijkste documenten worden in de vorm van nieuwsberichten op de voorpagina getoond.

Het nieuws op de ARTIK+-blog zal daarom binnenkort niet meer worden aangevuld. Volg kennisgerelateerd nieuws vanaf nu op www.groenkennisnet.nl !

Daarnaast bevat de site een aantal themasites waarop je binnen een afgebakend domein zoekt en wordt geattendeerd. Ook wordt hier doorgelinkt naar thematische websites zoals Groenweb Boomkwekerij en Groenweb Boomverzorging. De komende weken worden nog verbeteringen gerealiseerd op het gebied van navigatie, presentatie en content.

Op 22 juni zal de minister van LNV de site officieel gaan openen.

donderdag 20 mei 2010

Eureka : Groene daken!

Door de klimaatverandering worden de zomers warmer en droger en buien zullen extremer zijn en vaker aanhouden. Waarom richten we onze daken dan niet zo in dat ze verkoelend werken bij hitte, isolerend bij koude en wateropnemend bij zware regenbuien? Een van de manieren waarop dat kan: groene daken!

Met groene daken ontstaat er meteen een 'tweede maaiveld' in de stad, dat
door velen beleefd kan worden als een natuurlijke leefomgeving. Aangenaam
om naar te kijken, fijn om te gebruiken als daktuin of dakterras en goed voor
de lucht- en stadskwaliteit.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen ziet de luchtproblematiek en klimaatverandering als een kans en niet als bedreiging. Een opvallend initiatief binnen het programma Eureka is het Europese Interreg IVB-project Future Cities. Future Cities onderzoekt hoe we (regen)water kunnen vasthouden en groen kunnen inzetten om de oververhitting van steden tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Doel van deze publicatie is beleidsmakers en eigenaars van daken enthousiast maken voor toepassing van groene daken. Dit als onderdeel van het programma Future Cities.Publicatie | Website

maandag 17 mei 2010

Lang leve(n) de tuin

Onze tuinen 'verstenen' in toenemende mate. Dat is bijzonder, want bijna iedereen wil een tuin en het liefst een grote. In negen van de tien onderzochte nieuwbouwlocaties is de hoeveelheid openbaar groen minder tot veel minder dan de Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, namelijk 75 vierkante meter per woning.

Het lijkt dus voor de hand liggend, dat de tuin de schone taak overneemt om als groene oase te fungeren. Huizen oriƫnteren zich ook steeds meer op de tuin. Waren vroeger de huiskamers vooral gericht op de voorkant van het huis, tegenwoordig richten de huizen zich steeds meer op de tuin aan de achterkant. Een groene levende tuin is een genot om naar te kijken, om in te spelen, te werken en te wandelen en er gaat een helende werking van uit. Er is ook een mogelijkheid om in de eigen omgeving bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Gewoon door het planten van een boom of een vlinderstruik.


Details | volledige tekst

Hernieuwde aandacht voor Hollands red cedar

De thuja (Thuja plicata) of Reuzenlevensboom is een boomsoort die in Nederland goed gedijt. De soort is vooral bekend om zijn duurzame, lichte hout. Het hout is zeer geschikt voor het gebruik als slagboom, windveren en hekwerken. Ook is er een groeiende aandacht voor deze sierlijke boomsoort waar te nemen door de cultuurhistorische en recreatieve waarde die er aan gegeven wordt.

Om er voor te zorgen dat de soort ook op langere termijn beschikbaar is, hebben meerdere beheerders het voornemen om weer te gaan planten. Hierbij is een goed overzicht van belang over de huidige stand van kennis met betrekking tot onder andere groeiplaatseisen, plantmateriaal, aanplant en beheer.
In opdracht van Stichting Twickel en de Gemeente Epe heeft Probos de versnipperde informatie over deze soort bij elkaar gebracht.Details | volledige tekst | Website

woensdag 12 mei 2010

Thuistoets hyacint op Erwinia

Erwinia kan onverwachts toeslaan in hyacintenbollen. Stress maakt Erwinia sneller zichtbaar en kan opgewekt worden door sorteren en warm bewaren.

Agressief snot in hyacinten is volop in onderzoek. Een van de onderzoeksvragen betreft een praktische toetsmethode. PPO heeft een zogenaamde thuistoets ontwikkeld, die een indicatie kan geven van de mate van besmetting. De combinatie van een thuistoets en een op verzoek uitvoeren van een laboratoriumtoets kan een doorbraak betekenen in de strijd tegen het agressieve snot.Details | Thuistoets | Website PPO | Meer over erwinia in hyacint in Artik+