Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 17 mei 2010

Lang leve(n) de tuin

Onze tuinen 'verstenen' in toenemende mate. Dat is bijzonder, want bijna iedereen wil een tuin en het liefst een grote. In negen van de tien onderzochte nieuwbouwlocaties is de hoeveelheid openbaar groen minder tot veel minder dan de Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, namelijk 75 vierkante meter per woning.

Het lijkt dus voor de hand liggend, dat de tuin de schone taak overneemt om als groene oase te fungeren. Huizen oriƫnteren zich ook steeds meer op de tuin. Waren vroeger de huiskamers vooral gericht op de voorkant van het huis, tegenwoordig richten de huizen zich steeds meer op de tuin aan de achterkant. Een groene levende tuin is een genot om naar te kijken, om in te spelen, te werken en te wandelen en er gaat een helende werking van uit. Er is ook een mogelijkheid om in de eigen omgeving bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Gewoon door het planten van een boom of een vlinderstruik.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: