Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 17 mei 2010

Hernieuwde aandacht voor Hollands red cedar

De thuja (Thuja plicata) of Reuzenlevensboom is een boomsoort die in Nederland goed gedijt. De soort is vooral bekend om zijn duurzame, lichte hout. Het hout is zeer geschikt voor het gebruik als slagboom, windveren en hekwerken. Ook is er een groeiende aandacht voor deze sierlijke boomsoort waar te nemen door de cultuurhistorische en recreatieve waarde die er aan gegeven wordt.

Om er voor te zorgen dat de soort ook op langere termijn beschikbaar is, hebben meerdere beheerders het voornemen om weer te gaan planten. Hierbij is een goed overzicht van belang over de huidige stand van kennis met betrekking tot onder andere groeiplaatseisen, plantmateriaal, aanplant en beheer.
In opdracht van Stichting Twickel en de Gemeente Epe heeft Probos de versnipperde informatie over deze soort bij elkaar gebracht.Details | volledige tekst | Website

Geen opmerkingen: