Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 20 april 2010

Vervolg middelenonderzoek tegen taxuskever

Sinds het wegvallen van acefaat (Orthene en Ypsilon) is de bestrijding van volwassen taxuskevers een groot probleem. Daarom hebben PPO en DLV 25 middelen getest op hun werking tegen deze kevers. In laboratoriumproeven werd een eerste screening gedaan. Daarna werden de beste middelen uitgebreid verder getest in veldproeven bij kwekers, een proef in kooien en velddemonstraties bij kwekers. Het rupsenmiddel Steward bleek een nevenwerking te hebben tegen taxuskevers en ook een niet toegelaten middel vertoonde een werking. Het nijpende probleem is dus even opgelost: kwekers gebruiken inmiddels Steward voor de bestrijding van taxuskevers. Wanneer alle kwekers hetzelfde middel gebruiken is er echter een risico dat de kevers resistent worden tegen dit middel. Daarom is een vervolgproject aangevraagd om het middelenonderzoek voort te zetten. Er wordt ook gezocht naar een methode om tot een snellere bestrijding van de kevers te komen en een betere monitoringsmethode heeft ook de aandacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivonne Elberse, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr.11924.02. Klik hier voor meer informatie en foto's over taxuskevers.

Geen opmerkingen: