Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 29 april 2010

Dynamiek in sierteeltsector

Hoe herstelt de markt voor bloemen en planten zich na de economische recessie? Gaat dit snel of langzaam? Hoe lang blijven de effecten nog zichtbaar?
Volgens de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) biedt de markt nog voldoende perspectief om een rooskleurige toekomst tegemoet te gaan. Dat perspectief ligt wel in een sterk veranderende markt en vraagt om nieuwe, innovatieve benaderingen. Deze conclusies trekt de VGB op basis van een uitgebreide trendanalyse.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: