Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 3 mei 2010

De Grasgids


De Grasgids biedt compacte en overzichtelijke informatie over de toepassing van grasrassen en grasmengsels voor sport, gazon, recreatie, berm/dijk en golfgreens.

Nieuwe ontwikkelingen, trends en inzichten worden in praktische overzichten gepubliceerd. Hierbij worden de grassoorten getoetst op hun geschiktheid voor de diverse toepassingsgebieden en op eigenschappen als bespelingstolerantie, wintervastheid, schaduwtolerantie en opkomstsnelheid.

Kweekbedrijven bieden voortdurend innovatieve natuurlijke grasoplossingen aan. Een grasras wordt in de Grasgids vermeld als de kwaliteit van een nieuw grasras gelijk is aan, of beter dan de gemiddelde kwaliteit van het aanbod, binnen de soort.

Ieder jaar wordt het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek Grasrassen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden jaarlijks door Plantum NL in de Grasgids gepubliceerd.Details | volledige tekst | Website | Website

Geen opmerkingen: