Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 19 april 2010

Grasstroken onder laanbomen


Op basis van waarnemingen in de teelt van lichte opzetters (3-4 maal verplante bomen maat 8/10 tot 20/25) is duidelijk geworden dat de toepassing van grasstroken altijd een verminderde diktegroei met zich meebrengt door concurrentie om water- en mineralen. De mate van groeireductie is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals grassoort, grondsoort, boomsoort, weersomstandigheden e.d. De waargenomen groeireductie over een teeltduur van 2-3 jaar was met 15-28% het grootst op zandgrond. Op kleigrond was deze iets lager, uiteenlopend van 13 tot 26%. De concurrentie om water en mineralen kan gedeeltelijk worden opgeheven door o.m. andere vormen van onderbegroeiing, langzaam groeiende grasmengsels of het toepassen van irrigatie of fertigatie. Deze maatregelen brengen echter extra investeringen dan wel risico’s met zich mee. Voordelen van de grasstroken zijn o.a. een beter beeld, verbeterde berijdbaarheid, vermindering van het herbicidegebruik en bevordering van natuurlijke vijanden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Nouwens, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr.13556.07.

Geen opmerkingen: