Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 9 april 2010

'Duurzaam inkopen staat nog in kinderschoenen'


De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving. Veel boomkwekers hebben de afgelopen tijd inspanningen geleverd om te voldoen aan de criteria duurzaam inkopen van de overheid. De criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM.
Twaalf procent van de gemeenten hebben het duurzaam inkopen serieus opgepakt. Dat stelt adviesbureau Office4Life uit het Groningse Winschoten na onderzoek onder 119 gemeenten. De criteria voor duurzaam inkopen hebben volgens het bureau niet veel draagvlak binnen de gemeenten. De gemeenten kiezen eerder voor goedkopere, niet-duurzame oplossingen, aldus Ruurd Blijdorp van Office4Life.

Details | Rapport Senter Novem | Bericht AgriHolland | alle artikelen in de Boomkwekerij nr. 13

Geen opmerkingen: