Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 3 maart 2010

Groen kleurt lokale verkiezingsprogramma’s

Uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s in de 17 steden met krachtwijken blijkt dat groen een belangrijk onderwerp is. In ruim 85% van de bijna 250 partijprogramma’s zijn passages over groen opgenomen. GroenLinks scoort daarbij het hoogst, de VVD het laagst. Per gemeente zijn er echter grote verschillen, ook binnen een partij. Zo blijkt uit onderzoek van Alterra. Het wetenschappelijk onderzoekinstituut Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft gekeken naar de aandacht voor groen in de lokale verkiezingsprogramma’s. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van groen in die programma’s vooral gekoppeld wordt aan de kwaliteit van de woonomgeving. Volgens Alterra-onderzoeker Peter Visschedijk kan uit deze peiling geconcludeerd worden dat groen in de stad inmiddels door de lokale politiek stevig wordt omarmd.

Volledige tekst | Bericht Alterra Wageningen UR

Geen opmerkingen: