Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 2 maart 2010

Portal Plantgezondheid online!


Sinds kort is er een nieuwe portal op het gebied van plantgezondheid beschikbaar. De portal Plantgezondheid is het centrale punt waar kennis, ervaringen en onderwijshulpmiddelen over plantgezondheid, gewasbescherming, bemesting en duurzame teelt gebundeld wordt. Vanaf begin februari 2010 is de website, die als portal functioneert, operationeel.

Docenten, studenten, onderzoekers en ondernemers kunnen op www.plantgezondheid.nl actuele informatie vinden. Elke dag verschijnen er nieuwe berichten over onderzoek, onderwijs of publicaties. Per sector heb je toegang tot de meest actuele publicaties, recente informatie uit onderzoek en verwijzing naar de beeldenbank.
Meer informatie over onderzoeksprojecten is te vinden op de onderzoekspagina.

Onderzoek en onderwijs werken in projecten op verschillende manieren samen aan ontsluiting van kennis. De producten zijn beschikbaar in de vorm van lespakketten. Informatie over die projecten en producten is te vinden op de onderwijspagina. U kunt zich eenvoudig abonneren op de nieuwsberichten die op plantgezondheid.nl verschijnen, zie de link op de homepage. De portal Plantgezondheid is een initiatief van het het programmateam Plantgezondheid van Groene Kenniscoöperatie en maakt deel uit van Groen Kennisnet, het is samen met SILO, de bibliotheek van WUR en het programma Ontsluiten Publieke Kennis (OPK)ontwikkeld. Het programmateam voert de webredactie.

Heeft u vragen, tips, suggesties tot verbetering, of wilt u weten hoe je nieuwsberichten kunt aanleveren voor de portal, neem dan contact op.

Geen opmerkingen: