Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 3 maart 2010

Boktor-aantasting herkennen met röntgen

Er zijn twee zeer schadelijke boktorren die in Nederland als quarantaine organisme worden beschouwd. Door de toenemende handel met landen zoals China is de kans op een ontsnapping van boktor uit verpakkingsmateriaal, en daarmee de kans op vestiging in Nederland, aanzienlijk toegenomen. Half december werden in Boskoop bomen aangetroffen die waren aangetast door de Oost-Aziatische boktor. Wageningen UR Glastuinbouw werkt samen met Plant Reseach International (PRI) en de Plantenziektenkundige Dienst als initiator, aan een methode om boktor tijdig te kunnen opsporen in hout en in levend plantmateriaal.

Website Glastuinbouw WUR | Website Plantenziektenkundige Dienst | Dossier Aziatische boktor in Artik+

Geen opmerkingen: