Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 4 maart 2010

Belichting afstemmen op behoefte tulp in broeierij


Planten hebben licht nodig voor groei en ontwikkeling. Sommige bolgewassen echter, hebben zoveel reservevoedsel in hun bol dat ze voor de bloemproductie geen groeilicht nodig hebben. Zo is voor het in bloei trekken van tulpen alleen stuurlicht nodig om bloemen van goede kwaliteit te produceren.
Uit proeven met rode en blauwe LED’s blijkt dat bij 100% blauw licht de tulpen het zwaarst en de plant-, poot- en bladlengtes het langst zijn. Vervanging van slechts een klein deel van blauw licht door rood licht doet plantgewicht en –lengte, en blad- en pootlengte al afnemen. De bloem komt dan verder uit het blad. Bij een aandeel rood licht van meer dan 50% veranderen lengtes en gewicht niet meer.
Door tijdens de groei van kleur te wisselen kan de plantopbouw effectiever gestuurd worden. De effecten op plantgroei en -opbouw zijn bij de verschillende cultivars en bij lichtniveaus van 10, 15 en 30 ╬╝mol/s/m2 gelijk. De resultaten uit dit onderzoek bieden goede aanknopingspunten om optimale belichtingsschema’s te ontwikkelen. Deze belichtingsschema’s zijn van groot belang om in meerlagenteelt met een minimaal energieverbruik tulpen te telen van hoogwaardige kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Wildschut onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr. 13253; kijk ook op http://www.ppo.wur.nl/NL/onderzoek/onderzoeksthemas/Bedrijfsvoering+en+Keten/meerlagenteelt-tulp/

Geen opmerkingen: