Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 26 maart 2010

Geschiedenis van Boskoop
Via de website Artik+ zijn nu ook artikelen uit het tijdschrift Paktijd van de historische vereniging Boskoop te vinden. De artikelen gaan over geschiedenis van Boskoop met een nadruk op de rijke geschiedenis van de boomkwekerij.

Alle artikelen uit Paktijd | Alle bij Speciale Collecties aanwezige kwekerscatalogi uit Boskoop

Geen opmerkingen: