Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 26 maart 2010

Bollenerfgoed in de Duin- en Bollenstreek

De Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed heeft onderzoek gedaan naar de ligging van bollenschuren en ander erfgoed van de bloembollencultuur en de relatie met het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Uit het onderzoek blijkt langs welke linten en in welke clusters het bollenerfgoed zich in de afgelopen anderhalve eeuw heeft ontwikkeld. Van de circa 1500 bollenschuren die in de regio Duin– en Bollenstreek hebben gestaan, zijn er nog maar zo’n 400 over. Het is belangrijk dat het erfgoed van de bloembollencultuur niet verdwijnt, omdat het een grote cultuurhistorische waarde heeft en onlosmakelijk verbonden is met het cultuurlandschap van de Duin- en Bollenstreek. De resultaten daarvan zijn ingetekend op kaarten.


Bericht Hortinews | Website | Meer over bollenschuren in Artik+ | Fietsroute langs bollenerfgoed

Geen opmerkingen: