Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 9 februari 2010

Zwemvijvers nader onderzocht

Oriënterend onderzoek van studenten van van Hall Larenstein naar natuurlijke zwemvijvers. In dit studentenverslag zijn 2 vormen van zwemvijvers onderzocht: openbare natuurlijke zwemvijvers en private natuurlijke zwemvijvers. De zuiveringstechnieken daarvan, de inrichting en de normen en regel- en wetgeving van het zwemwater. De vraag daarbij was: 'Hoe werkt de natuurlijke zuivering en kan dit toegepast worden in het meer van Meerstad?'. Is de recreatieplas geschikt om als zwemvijver te functioneren? Meerstad is de nieuw te realiseren stad ten oosten van Groningen, hier komt een grote recreatieplas te liggen.


Details | Volledige tekst | Meer over zwemvijvers in Artik+ | Website Meerstad

Geen opmerkingen: