Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 9 februari 2010

Dossier Quarantaine organismen

De Aziatische boktor is in het nieuws. Als gevolg van de vondst van de Oost-Aziatische boktor heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten om een bufferzone van twee kilometer in te stellen rond de vindplaats van de Oost-Aziatische boktor. In de bufferzone geldt een tijdelijk handelsverbod voor de zeventien door de Europese Unie gespecificeerde waardplanten. Een enorme schadepost voor de boomkwekerijen.
De Aziatische boktor is een quarantaine organisme, dat wil zeggen dat wij hem niet willen hebben, niet in Nederland én niet in Europa.
Wat zijn eigenlijk quarantaine organismen, wat is het beleid om ze te weren, en wie voert er controle uit? Het dossier ‘Quarantaine organismen’ geeft een overzicht met publicaties over het fytosanitair beleid, informatiebladen met onderzoeksresultaten en recent gestarte onderzoeksprojecten.

Ga naar het dossier Quarantaine organismen | Alle dossiers in Artik+

Geen opmerkingen: