Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 10 februari 2010

Zouttolerantie van planten complexe materie en effect lastig voorspelbaar

De zouttolerantie van land- en tuinbouwgewassen is complexe materie, en een effect is lastig voorspelbaar. Van de meeste gewassen uit de landbouwteelt zijn wel enige gegevens voorhanden over schade bij continue blootstelling aan zout bodemvocht of gietwater. Maar deze gegevens zijn niet altijd eenduidig en de nauwkeurigheid is beperkt. Over schade bij fluctuerende zoutgehalten zijn helemaal geen gegevens gevonden. Dat staat in de brochure 'Leven met Zout water' van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Om goed te kunnen inspelen op verzilting van land- en tuinbouwgebieden, is het van groot belang te weten wanneer schade te verwachten is bij verschillende gewassen, en hoe deze beperkt of voorkomen kan worden.Details | Volledige tekst | Dossier Zoutwaterlandbouw | Website STOWA | Bericht Hortinews

Geen opmerkingen: