Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 2 februari 2010

Tuinbouw Integraal Digitaal (TID)

In het speerpunt 'Regie van Ketennetwerken' van het Flowers & Food Innovatieprogramma 'Winnen aan Waarde 2008-2012' is de ambitie uitgesproken dat 'het Nederlandse tuinbouwcluster voorop moet lopen bij het invullen van een richtinggevende rol als ontwikkelaar en eigenaar van besturings- of coördinatieconcepten die gebruikt worden in ICT-systemen, informatiestromen en ketenstandaards'. Deze richtinggevende rol kan alleen goed worden ingevuld als de tuinbouwsector haar integrale digitale informatievoorziening goed op orde heeft en hierin voortdurend innovatief actief is. Er zijn in dit kader veel initiatieven ontplooid en projecten uitgevoerd, maar een totaaloverzicht hierover ontbreekt. Dit rapport bevat een inventarisatie en analyse van de huidige situatie op het gebied van integrale digitale informatievoorziening in de tuinbouwsector. Ook zijn de contouren van een mogelijk vervolgprogramma gedefinieerd, gebaseerd op deze inventarisatie en analyse.


Details | Volledige tekst

Geen opmerkingen: