Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 1 februari 2010

De betekenis van het openbaar groen voor bijen

De bijenhouderij is al enkele jaren in het nieuws doordat imkers wereldwijd grote verliezen onder hun bijenvolk lijden. Ook in Nederland vindt grote sterfte plaats onder de bijenvolken. De oorzaken van de verliezen zijn nog onvoldoende bekend, maar de problemen in de bijenhouderij krijgen wel aandacht, ook beleidsmatig. Bijen, zowel honingbijen als wilde soorten, zijn van groot belang voor de bestuiving van landbouwgewassen en wilde flora. Plant Research International (PRI Wur) heeft de situatie rond de bijenhouderij in Nederland in kaart gebracht. Alterra heeft met behulp van een quick-scan een overzicht gemaakt van planten die nectar en stuifmeel leveren en die in openbaar groen (meer) toegepast kunnen worden. Onderzocht is ook in hoeverre drachtplanten voor bijen aandacht krijgen in het gemeentelijke groenbeheer.

Details | Alterra rapport | Meer informatie op de website Bijen WUR | Meer over bijen en openbaar groen in ARTIK+

Geen opmerkingen: