Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 3 februari 2010

Samen werken aan samenwerking

Samenwerking is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Samenwerking is niet nieuw. Boeren, tuinders en zelfstandige ondernemers hebben altijd al samengewerkt, door uitwisseling van arbeid en machines enerzijds en door coöperatieve aan- en verkoopverenigingen en verwerkende bedrijven anderzijds. Tussenvormen daarin, komen traditioneel veel minder voor, een uitzondering daarop vormen wellicht de telersverenigingen in de glastuinbouw.
Op het gebied van horizontale samenwerking is er veel mogelijk qua vorm, intensiteit, werkterrein en juridische constructie, zowel in de agrosector als in het mkb.
In opdracht van LNV en EZ hebben Wageningen UR (LEI en PPO) en EIM onderzoek gedaan.
In en eerder onderzoek is vooral gekeken naar horizontale samenwerking: tussen soortgelijke ondernemers onderling.


Details | Volledige tekst | Eerder verschenen publicatie

Geen opmerkingen: