Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 5 februari 2010

De Kenniswaaier: samenwerking tussen onderwijs en onderzoek

Voor wie betrokken is bij samenwerking tussen groen onderwijs en onderzoek of deze samenwerking wil bewerkstelligen is er de Kenniswaaier. Een kleurrijk palet van samenwerkingsvormen tussen groen onderwijs en onderzoek. In deze waaier staan verschillende vormen van samenwerking beschreven. Naast inspireren, willen de samenstellers van deze waaier bijdragen aan het delen van geleerde lessen uit eerdere samenwerking. De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan in de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek in het groene domein. Deze kenniswaaier heeft als doel om tot samenwerking te inspireren, door een aantal soorten 'wielen' te beschrijven als prototype. Nieuwe vormen van samenwerking die nog niet beschreven staan zijn van harte welkom.

Details | Volledige tekst

Geen opmerkingen: