Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 18 februari 2010

'Kansen op wereldmarkt voor tuinbouwcluster'

Het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven kan haar kansen versterken in het buitenland door initiatieven te bundelen. Dit stellen de initiatiefnemers van het project Dutch Greenport International. Onderzocht wordt hoe verdergaande internationalisering van het Nederlandse tuinbouwcluster kan worden gerealiseerd. Het onderzoek vindt plaats onder de vlag van Greenport(s) Nederland. Volgens de projectgroep zit de kracht in het gebundeld internationaal optreden van bedrijven uit het cluster.

Bericht De Boomkwekerij | Greenports Nederland | Alles over greenports in Artik+

Geen opmerkingen: