Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 19 februari 2010

Verburg wil groene loper in Nederland uitrollen

Sommige delen van groen Nederland moeten voor de burger beter bereikbaar worden. Daarom wil minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat gemeenten in Nederland de handen ineen slaan en samen met de provincies een groene loper in Nederland uitrollen. Het boek 'Groene impuls' is een uitgave van het ministerie van LNV en bevat leerervaringen uit 14 inspirerende stedelijke groenprojecten in heel Nederland. Het zijn projecten die rond het huis zijn uitgevoerd, of in de straat, en ook rond de stad of in de regio. Zo ontwikkelde de gemeente Rotterdam samen met jongeren een eigentijds park om te sporten en bewegen, en benut de gemeente Maastricht de ondertunneling van de A2 om een groenstructuur dwars door de stad aan te leggen.


Details | Volledige tekst | Website de Groene Stad

Geen opmerkingen: