Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 12 februari 2010

Geelziek in bijzondere bolgewassen


De geelziekbacterie Xanthomonas hyacinthi zorgt niet alleen voor problemen in hyacinten maar ook in enkele bijzondere bolgewassen. Overdracht van de bacterie van bijzondere bolgewassen naar hyacinten verliep moeilijk (Scilla mischtschenkoana) tot zeer moeilijk (Chionodoxa) en alleen als de gewassen bijna tegen elkaar aan stonden of wanneer een natte zak door het gewas werd gesleept om extra verspreiding te veroorzaken. Bijzondere bolgewassen kunnen via besmet water tijdens het spoelen na de oogst besmet raken met de geelziekbacterie. Spoelen vergroot het percentage aangetaste bollen binnen een partij. Binnen het onderzoek is het niet gelukt om door niet te spoelen besmette partijen weer gezond te maken (“uitzieken”). Een verkorte heetstookbehandeling van 2 dagen 38°C + 3 dagen 44°C werd door Hyacinthoides hispanica ‘Excelsior’ goed verdragen en kan bij besmette partijen worden gebruikt om de geelziekbacterie te doden. Andere soorten Hyacinthoides lieten enige schade zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Leeuwen, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw, het volledige rapport is voor PT leden in te zien via uw account op de website van Productschap Tuinbouw . In het beschikbare vakbladartikel kunt u meer lezen. Foto's en een omschrijving van geelziek is te vinden in de beeldenbank.

Geen opmerkingen: