Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 12 februari 2010

Overweldigende belangstelling kennismiddag PPO Lisse


De kennismiddag voor bloembollentelers en broeiers van vrijdag 12 februari kreeg overweldigende belangstelling. Meer dan 300 belangstellenden kwamen een kijkje nemen in de kassen en andere onderzoekruimten van PPO Bloembollen in Lisse. De grootste zaal van de kennis- en onderzoekinstelling in Lisse was zelfs te klein om iedereen voor de lezingen te herbergen. Groot was ook de belangstelling voor de stands van het bedrijfsleven. Centraal op deze middag stond de problematiek rond aaltjes, maar veel andere projecten in het teken van een gezonde teelt trokken de aandacht.
Ook het Productschap Tuinbouw was aanwezig om bezoekers zelf te vragen waar ze het meeste belangstelling voor hebben als het gaat om de aanpak voor verbeteringen in de teelt, broeierij en afzet van hun product.
Een zeer goot aantal bollentelers maakte gebruik van de mogelijkheid om hun spuitlicentie te vernieuwen.

Terwijl in Lisse de deur openstond voor belangstellende bollentelers was landbouwminster Verburg op werkbezoek bij een andere PPO vestiging in Boskoop waar zij ontvangen werd door vertegenwoordigers van het boomkwekerijbedrijfsleven en het crisisteam rond de problematiek van de Oost-aziatische boktor. Wageningen UR heeft inmiddels een onderzoeksvoorstel gedaan voor een effectieve aanpak van deze schadeverwekker.

Geen opmerkingen: