Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 26 januari 2010

Handel blijft mogelijk voor boomkwekers in Boskoop

Minister Verburg van LNV stelt met ingang van 26 januari een bufferzone in met een straal van 2 kilometer rond de vondst van de Oost-Aziatische boktor, in de gemeente Boskoop. Daarmee geldt er een handelsverbod voor alle bedrijven die een of meer percelen of perceelsgedeelten hebben binnen deze 2-kilometerzone en waarop 1 of meer van de 17 door de EU gespecificeerde waardplanten geteeld worden. Pas nadat een bedrijfsinspectie is uitgevoerd en hierbij geen symptomen van de boktor zijn gevonden, mag er vanaf deze bedrijven weer verhandeld worden.

Persbericht LNV | dossier PD | Dossier Aziatische boktor in Artik+

Geen opmerkingen: