Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 28 januari 2010

Gevelbeplanting : onderzoeksrapportage naar verticale tuinen

Voor de Minor 'Stedelijke beplantingen' hebben Margo Schotanus en Joukje Eikelboom van Van Hall Larenstein Velp onderzoek gedaan naar verticale tuinen. De centrale vraag was wat het effect is van de gevelbeplanting op beeldkwaliteit, duurzaamheid en beleving en welke mogelijkheden zijn er om nieuwe innovatieve idee├źn te ontwikkelen. Het onderzoek richtte zich op gevelbeplanting die toegepast wordt op een architectonische wijze en door architecten als ontwerpmiddel wordt gebruikt. Hun conclusie is dat gevelbeplanting zorgt voor groen in de stad op plaatsen waar het toepassen van bomen niet mogelijk is. Ook heeft gevelbeplanting naast economische en ecologische waarden ook esthetische waarden die veel invloed hebben op het stadsbeeld.


Details | Volledige tekst

Geen opmerkingen: