Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 26 januari 2010

50 ideeën voor nieuwe bossen

Mensen willen meer bos, overheden willen meer bos, en toch blijft de realisatie achter bij de ambities. Waar liggen de kansen, de mogelijkheden en vooral de omkeringen in denken en handelen die nieuwe bossen wél mogelijk maken? Voor stedelingen liggen bossen niet om de hoek. Groene daken zijn al eerder gerealiseerd, maar beboste daken zijn een echte innovatie. Ook op lange termijn blijft het dak zorgen voor extra aandacht voor het gebouw. Het beboste dak zal zorgen voor meer bezoek aan winkel- en kantoorpanden. Een mooi bebost dak biedt prachtige, communicatieve mogelijkheden. InnovatieNetwerk organiseerde een 'Battle of Concepts' met als opdracht: bedenk een innovatief concept waarmee we nieuwe bossen kunnen realiseren en beheren. Dit ideeënboekje is de weerslag van de Battle of Concepts.


Details | Volledige tekst | Website Battle of Concepts

Geen opmerkingen: