Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 17 december 2009

Prunusziekte over heel Nederland verspreid

In Nederland is tot begin december 2009 op 24 bedrijven de bacterieziekte Xanthomonas arboricola pv.pruni(Xap)een quarantaineorganisme aangetroffen. Vooralsnog is deze bacterie alleen aangetroffen in cultivars van Prunus laurocerasus. In Nederland wordt op vele
honderden hectaren dit gewas gekweekt. Bekend is dat deze bacterie ook andere Prunussoorten kan infecteren. Om verspreiding van quarantaineorganismen te beperken wordt in Europa een stringent beleid gevoerd. Voor kwekers met Prunus waarin Xanthomonas wordt aangetroffen kan deze ziekte grote consequenties hebben.


Details | Meer informatie op de website Naktuinbouw | Factsheet over Xanthomonas arboricola pv pruni

Geen opmerkingen: