Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 18 december 2009

Kwaliteit bomenbeleid verbetert

De Bomenstichting heeft recent onderzocht wat het niveau is van het gemeentelijk bomenbeleid. In 2005 is een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Vergelijking van de resultaten van beide enquĂȘtes leidt tot een verheugende conclusie: de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbeleid is de afgelopen vier jaar aanzienlijk verbeterd.


Details | Website Bomenstichting | Publicatie onderzoek 2005 | Alle artikelen in de Boomkwekerij nr. 4 in Artik+

Geen opmerkingen: