Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 3 december 2009

Kwekers bewijzen dat driftarme onkruidbestrijding kan

Spuittechniek en juiste dopkeuze hebben grote invloed op het spuitresultaat. Het gebruik van driftarme doppen wordt steeds meer verplicht gesteld om emissie naar het oppervlaktewater te beperken. Hoe zit het met de kwaliteit van een bespuiting met de ze doppen? Hoe zijn de resultaten met deze bestrijdingsmethode? Een groep laanboomkwekers volgde dit jaar de resultaten. Hun ervaringen zijn goed.


Details | Dossier spuittechniek in de Boomkwekerij | Alle artikelen in de Boomkwekerij nr. 48 in Artik+ | Website effectief spuiten | Bekijk optimale spuittijdstip

Geen opmerkingen: