Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 3 december 2009

FORUM maakt handout over werving allochtone jongeren voor groen onderwijs

Regelmatig worstelen groene scholen met het vraagstuk hoe de werving van allochtone jongeren het best aan te pakken. FORUM, het instituut voor multiculturele ontwikkeling, heeft aanbevelingen voor de werving speciaal voor het groene onderwijs in een overzichtelijke hand-out bij elkaar gezet. Het project 'platform allochtone ouders en onderwijs' loopt sinds 2006 met als doel de betrokkenheid van allochtone ouders bij het onderwijs te versterken.

Details | Volledige tekst | Bericht Groene Ruimte | Website

Geen opmerkingen: