Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 3 december 2009

Dossier : Vaste planten en bloembollen in openbaar groen

Openbaar groen kan in steden soms schaars en monotoon zijn. Een manier om het positieve effect van groen op mensen te vergroten is, door het aantal gebruikte soorten te verhogen. Vaste planten zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Ze bieden op een beperkt oppervlak veel kleur en variatie. Een extra toevoeging zijn bloembollen en met name verwilderingsbollen. Het geeft kleur in het vroege voorjaar en op dezelfde plaats bloeien later in het jaar de vaste planten.

Vandaag is er een nieuw dossier aan ARTIK+ toegevoegd over vaste planten en bloembollen in openbaar groen. Het dossier geeft uitleg over het thema, links naar publicaties en bronnen, de expert op dit gebied en websites met meer informatie.

Dossier Vaste planten en bloembollen in het openbaar groen in Artik+ | Alle dossiers in Artik+

Geen opmerkingen: