Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 2 december 2009

Helpdesk voor bijen, drachtplanten en biodiversiteit

De bioloog Arie Koster heeft een internethelpdesk opgezet die antwoord geeft op vragen die betrekking hebben op het leefmilieu van bijen en het beheer daarvan. De helpdesk is gericht op het grote publiek én op professionele groenbeheerders. De bedoeling is dat groenbeheerders zonder of met weinig hulp van buitenaf hun eigen vragen kunnen oplossen en naar de praktijk toe in beheer kunnen vertalen. De bijenhelpdesk laat bovendien zien wat burgers in hun eigen straat en hun tuin kunnen doen om de biodiversiteit te vergroten en wat de mogelijkheden hiervoor zijn op het platteland. Koster heeft veel onderzoek naar bijen gedaan en er veelvuldig over gepubliceerd.

Details | Website | Website WUR | Bericht Groene Ruimte

Geen opmerkingen: