Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 1 december 2009

Beheersing van fytosanitaire risico's in productieketens

Plantaardige productieketens hebben steeds meer te lijden van fytosanitaire risico’s. Vooral door de toename van handel en transport doen zich vaker quarantaineziekten en plagen voor. Zij kunnen grote gevolgen hebben voor zowel direct betrokkenen als de hele productieketen.
De Nederlandse overheid wil dat de plantaardige sectoren meer eigen verantwoordelijkheid nemen bij het beheersen van fytosanitaire risicos. Hiervoor moeten de betreffende ondernemers preventieve bedrijfsmaatregelen willen en kunnen nemen. Het LEI doet momenteel onderzoek naar de drijfveren van ondernemers om dergelijke bedrijfsmaatregelen al dan niet te nemen.


Details | volledige tekst | Bericht Hortinews | LEI-rapport

Geen opmerkingen: