Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 24 november 2009

Stammenstrijd in bomenland: inheems of exoot, allochtoon of autotochtoon

De Nederlandse flora telt een bescheiden aantal inheemse houtige gewassen. Veel vroegere soorten zijn na de ijstijden niet meer teruggekeerd. Die leemte is opgevuld met de introductie van tal van uitheemse soorten, die hun toepassing vonden in bosbouw en openbaar groen. De vraag is: zijn de ongeveer 100 inheemse soorten bestand tegen klimaatverandering, geïmporteerde ziekten en plagen en tegen de concurrentie van invasieve soorten? Veel exoten zijn een vertrouwd beeld in tuinen en openbaar groen en worden gewaardeerd om hun sier en gebruikswaarde. De groeiomstandigheden voor bomen zijn hier vaak niet optimaal. Daar komt nog bij de 'global warming' en de mogelijke komst van nieuwe ziekten en plagen. De beste (?) wijze om hier mee om te gaan lijkt het toepassen van een zeer gevarieerd exotisch bomensortiment.
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) organiseerde vrijdag 6 november het symposium 'Stilte voor de storm' over het wel en wee van in- en uitheemse boomsoorten in Nederland.

Details | volledige tekst | Bericht Wageningen UR | Meer info op website NDV | Artikel in Boomzorg

Geen opmerkingen: