Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 20 november 2009

Groen máákt de stad : feiten en cijfers over groen in en rondom steden


Door de stedelijke verdichting neemt het aantal stadsbewoners in grote delen van het land toe, terwijl de hoeveelheid groen per inwoner daalt. Factsheet van het programma Groen en de Stad met als doel te stimuleren dat overheden, bedrijven en maatschappelijke partners samen meer werk maken van groen in en om steden.


Details | volledige tekst | Website

Geen opmerkingen: