Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 20 november 2009

De Nederlandse appel database


Oude fruitrassen dreigen verloren te gaan, gelukkig is er de laatste tijd steeds meer belangstelling voor oude soorten. Door middel van de Nederlandse appel database wordt getracht zoveel mogelijk informatie over de Nederlandse appelcollecties bij elkaar te brengen. In Nederland zijn door verscheidene verenigingen en particulieren appelcollecties opgebouwd die als doel hebben ons culturele erfgoed te behouden. Daarnaast beheert ook het CGN een appelcollectie die grotendeels bestaat uit oude, Nederlandse variƫteiten. Het geheel van alle appelcollecties in Nederland kan worden beschouwd als ons nationaal erfgoed. De Appel Database is opgezet door Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN).


Appel Database | Website CGN | Enkele websites over fruitrassen

Geen opmerkingen: