Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 19 november 2009

Een boekje voor het bloeden: stevige conclusies uit kastanjebloedingsziekte-onderzoek

De kastanjebloedingsziekte is voor het grootste gedeelte een mysterie. Aesculaap doet er onderzoek naar, maar vastleggen van fundamentele kennis hierover kost bergen tijd. De praktijk heeft minder tijd, maar laat de ziekte aan zijn bomen noodgedwongen over zich heenkomen en kan er weinig tegen doen. BSI deed praktijkonderzoek om erachter te komen of bodemverbetering de boom weerbaarder maakt tegen kastanjebloedingsziekte en komt met eindoordelen. Veelzeggende of wassen neus-conclusies?

Details | volledige tekst | meer informatie in ARTIK+ | Website Aesculaap | Website BSI Bomenservice

Geen opmerkingen: