Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 25 november 2009

Afstudeerprijs voor navigatiesysteem in de boomkwekerij

Door de schaalvergroting van de landbouw en de opkomst van biologische teeltmethodes wordt precisielandbouw belangrijker dan ooit. Ruimtegebrek door inkrimping van de landbouwgebieden dwingt de landbouwers om hun percelen nuttiger te gebruiken. Maar hoe kan de oppervlakte beter benut worden? Hoe de schade aan de gewassen vermijden bij het uitvoeren van teeltbewerkingen? Rechte rijen vormen hier dé oplossing. Wim Tollenaers won de afstudeerprijs van Bachelor.be met zijn afstudeerscriptie over navigatiesystemen in de boomkwekerij. Tollenaers studeerde vorig jaar af als 'groenmanager' aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL). Een bestaand gps-systeem probeerde hij te perfectioneren. "De tractors rijden nu tot op twee centimeter nauwkeurig". Een bestuurder is eigenlijk niet meer nodig", aldus Tollenaers. "De tractor kan volledig automatisch bestuurd worden, waardoor de boer zich op andere zaken kan concentreren". Ook 's nachts of bij dichte mist werken, vormt met het aangepaste gps-systeem geen enkel probleem. Bovendien zouden de uiterst precieze rijroutes ervoor moeten zorgen dat het planten en oogsten veel efficiënter gebeurt.


Details | volledige tekst | Meer over gps en bomen in ARTIK+ | Meer over precisieboomteelt in de Boomkwekerij

Geen opmerkingen: