Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 26 november 2009

Roofmijten tijdig uitzetten tegen spint

Spint is goed te bestrijden door roofmijten uit te zetten, maar het is wel belangrijk om dat tijdig te doen. Het uitzetten van roofmijten biedt niet alleen milieuwinst maar ook teeltvoordelen. Roofmijten komen op plaatsen die met een bespuiting moeilijk bereikbaar zijn. Daarbij is het prettiger om met roofmijten te werken dan te spuiten. Ook de kosten van geïntegreerde bestrijding verschilt weinig van met die van de chemische aanpak. Dit blijkt uit ervaringen van enkele boomkwekers die afgelopen seizoen aan de slag gingen om de geïntegreerde bestrijding van spint verder te optimaliseren.


Details | Alle artikelen in de Boomkwekerij no. 47 in Artik+| Eerder verschenen artikel | Info op website Gezonde Boomteelt | Filmpje ervaringen roofmijten 2008

Geen opmerkingen: