Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 25 november 2009

Weven met groen

40 Deskundigen op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME), onderwijs en beleid hebben hun licht laten schijnen op de huidige ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij en in de NME-sector zelf. Tevens is er gezocht naar enkele succesvolle arrangementen die inzicht geven in factoren die bijdragen tot een structurele inbedding. Deze 'groene toparrangementen' zijn samenwerkingsverbanden tussen scholen en organisaties op het gebied van natuur en milieueducatie, maar waarbij ook gemeenten, provincies en andere belanghebbenden, via een (min of meer) gezamenlijk aanbod er voor zorgen dat belangrijke groene thema’s een grotere kans hebben om structureel in het onderwijsaanbod opgenomen te worden.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: