Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 27 november 2009

Puzzelen met beplanting in een intensieve daktuin

Bij het ontwerpen van een daktuin gaat de ontwerper, net als bij een tuin op het maaiveld uit van welke functie de tuin moet vervullen en welk beeld ze met de vormgeving en beplanting wil neerzetten. Om een fraaie beplanting te realiseren in een intensieve daktuin, moet je goed kunnen puzzelen met de substraathoogte en de groeiplaatsomstandigheden. Wat bij daktuinen wezenlijk anders is, is de draagkracht van het dak.


Details | Alle artikelen in Tuin en Landschap nr. 24 in Artik+ | Artikel in Tuin en Landschap | Themanummer Daktuinen

Geen opmerkingen: