Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 12 oktober 2009

Tuin van het jaar 2009

Goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap zijn de ingrediënten voor een toptuin. Als de klant ruimte geeft voor creativiteit en als de ontwerper-hovenier zich verdiept in wat de klant beroert en vakmanschap zijn leidtmotief is, dan volgt als vanzelf een goede tuin. Voor de tiende keer laten ontwerper-hoveniers zien hoe zij in staat zijn een goede tuin te ontwerpen.


Details | 360 graden panorama's en foto's | Alle artikelen in Tuin en Landschap no. 21 in Artik+

Geen opmerkingen: