Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 9 oktober 2009

Landschap verdwijnt : Nederland verliest zijn gezicht

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft Stichting de Landschapswacht opdracht gegeven om aandacht te vragen voor nog bestaande waardevolle cultuurlandschappen en landschapselementen, als overgebleven erfgoed uit het verleden. Daartoe zijn in de jaren 2003-2005 gebieden van in eerste instantie Natuurmonumenten, daarna Staatsbosbeheer en tenslotte De Landschappen geschouwd. Het betrof bezittingen met specifiek cultuurhistorische elementen of hele landschapspatronen. Inmiddels heeft deze kritische benadering geleid tot nadrukkelijke heroverweging van cultuurhistorische waarden binnen de bezittingen van deze natuur- en landschapsorganisaties. De eerste cultuurhistorische waardevolle landschappen zijn inmiddels in ere hersteld. In dit rapport staan de resultaten van 48 opgeknapte landschapselementen die exemplarisch zijn voor landschapselementen in een regio of betreffende provincie, en die achterstallig onderhoud bevatten, waarbij de eigenaar instemde met een eenmalige gratis opknapbeurt.


Details | volledige tekst

1 opmerking:

Tariq Honey zei

I completely agree with you. I really like this article. It contains a lot of useful information. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all. And of course nice review about the application.
vakantiehuis dordogne