Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 15 oktober 2009

Regenwater in de tuin? Mooi wel!

Met serieuze aandacht voor regenwateropvang op particulier terrein ontstaan nieuwe mogelijkheden om waterproblemen op te lossen. Dat (regen)water daardoor letterlijk dichter bij huis blijft, kan aantrekkelijk zijn voor de bewoners, kosten besparen, duurzaam blijken en goed uitpakken voor begrip en acceptatie van keuzen die waterbeheerders maken voor de inrichting van het stedelijke gebied. De zorgplicht voor hemelwater spoort gemeenten aan om die bestuurlijke afweging maken: waar wil de gemeente het regenwater laten? Het is een omslag in denken, maar een gemeente kan van burgers eisen dat zij het regenwater zelf verwerken. Regenwater in de tuin? Mooi wel! geeft aan welke rol de particuliere kavel kàn spelen onder verschillende lokale omstandigheden

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: