Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 26 oktober 2009

Nieuwe versie 'Handreiking faunaschade '

Het Faunafonds heeft een nieuwe versie van de Handreiking Faunaschade uitgebracht. In de Handreiking worden de verschillende preventieve middelen beschreven met een toelichting van de werking daarvan. Onder andere visuele en akoestische middelen zoals vogelverschrikkers en knalapparaten en het gebruik van geur- en smaakstoffen, Afscherming door rasters en het gebruik van vang- en bestrijdingsmiddelen. De Handreiking informeert grondgebruikers over welke faunaschade in welke gewassen mogelijk te verwachten zijn. De Handreiking Faunaschade is gebaseerd op de beleidsregels van het Faunafonds op datum van publicatie. Deze beleidsregels kunnen echter wijzigen, door bijvoorbeeld aanpassingen van de wet- en regelgeving of nieuwe inzichten. De actuele beleidsregels van het Faunafonds zijn te vinden op de website van het Faunafonds.


Details | Volledige tekst | Website Faunafonds

1 opmerking:

Tariq Honey zei

I completely agree with you. I really like this article. It contains a lot of useful information. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all. And of course nice review about the application.
vakantiehuis dordogne