Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 13 oktober 2009

Kwekers moeten brijnlozingen melden

Grondwater dat door kwekers wordt onttrokken om als gietwater te gebruiken bevat vaak te veel zout. Daarom wordt het eerst gefilterd met behulp van osmose-apparatuur. Na ontzilting via omgekeerde osmose blijft een ingedikte zoutoplossing over, brijn genaamd. In principe is het verboden om afvalstoffen, dus ook brijn, te lozen in de bodem. Dit is geregeld in het Lozingenbesluit bodembescherming en in de Kaderrichtlijn Water. Kwekers in Zuid-Holland die gietwater ontzilten via omgekeerde osmose moeten dit melden bij de provincie. Veel kwekers lozen nu brijnwater zonder ontheffing. De provincie Zuid-Holland gaat echter strenger controleren op naleving van het brijnbeleid.


Details | Volledige tekst | Alle artikelen in De Boomkwekerij no. 41 in Artik+

Geen opmerkingen: