Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 2 september 2009

Verkenning verstedelijking en groen

Plannen zijn er volop. Maar met name in dichtbevolkte stedelijke netwerken heeft Nederland te weinig recreatief groen. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Alterra en Kenniscentrum Recreatier. Deze tekorten manifesteren zich met name in stedelijke netwerken met een grote ruimtedruk en lijken mede veroorzaakt door de beperkte realisatie van groene plannen. In het rapport worden tot slot aanbevelingen gedaan aan rijk, provincies en gemeenten om de uitvoeringspraktijk van groene projecten te verbeteren.

Details | Volledige tekst | Bericht Fieldmanager

Geen opmerkingen: