Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 1 september 2009

Groen tussen de greens

Golfbanen en natuur zijn vaak concurrenten als het gaat om de schaarse ruimte in het Nederlandse landschap. Steeds vaker wordt er daarom gekeken wat er mogelijk is aan natuurontwikkeling tussen de holes. Met de bedoeling de beeldvorming van golf als groene sport te bevorderen heeft de Europese Golf Associatie (EGA) het programma Committed to Green (CtG) in het leven geroepen. Om het ecolabel 'Committed to Green' te verwerven moet een golfclub een uitgebreid programma doorlopen.


Details | Website Nederlandse Golf Federatie | Alle artikelen in Tuin & Landschap no. 18

Geen opmerkingen: